Głównym celem i kierunkiem działania Kancelarii jest bieżąca stała obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie: Radca Prawny Kraków

  • udzielania porad i informacji prawnych,

  • opracowywaniu opinii, projektów umów, pism interwencyjnych,

  • prowadzenia szkoleń dla pracowników,

  • weryfikowaniu, negocjowaniu i ocena ryzyka prawnego zawieranych umów,

  • obsługi korporacyjnej i związanych z tym postępowań rejestrowych,

  • przygotowywania wewnętrznych aktów prawnych, regulaminów, zarządzeń, uchwał i decyzji,

  • prowadzenia spraw sądowych i postępowań administracyjnych,

  • egzekwowaniu należności.

tel: 602 233 881
e-mail: kancelaria@krpmt.pl
Radca Prawny Kraków, ul. Myśliwska 68 lok. 503 30-718 Kraków